Ocenenia

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt 2011

V spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit dňa 15. novembra 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť po štvrtý raz udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt. Jej držiteľom za rok 2011 sa stal novinár Peter Javůrek.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt 2010

V decembri 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť po tretíkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt, tentokrát opäť v spolupráci so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent 2009

Výročnú cenu získala členka Činohry Slovenského národného divadla Táňa Pauhofová.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt 2009

V decembri 2009 Nadácia Liberálna spoločnosť po druhýkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt, tentokrát v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka. Jej držiteľom za rok 2009 sa stal novinár Radoslav Baťo, expert na ekonomiku a financie.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť TALENT ROKA

Od roku 2003 Nadácia Liberálna spoločnosť (v spolupráci so spoločnosťou MAYA a od roku 2009 aj so spoločnosťou OREO) udeľuje výročnú cenu TALENT ROKA, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jedným z kritér

Výročná Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

V decembri 2008 Nadácia Liberálna spoločnosť po prvýkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt (za finančnej spoluúčasti spoločnosti SLAVIA CAPITAL).