Podujatia

Workshop Enterprise environment, corruption, bureaucracy II. Bratislava, 30. 10. 2013. Conclusions.

Mistrust to key democratic institutions, feelings of omnipresent cronyism and corruption, and decline in political culture has destructive impacts on operations by all parts of rule of law and start undermining cornerstones of democratic societies in the

Workshop Podnikateľské prostredie, korupcia, byrokracia II. Bratislava, 30. 10. 2013. Závery z diskusie.

Nedôvera v kľúčové inštitúcie demokracie, pocit všemocného klientelizmu a s ním spojenej korupcie, ako aj úpadok politickej kultúry v SR a ČR, dosiahli úroveň, ktorá deštrukčne pôsobí na fungovanie všetkých zložiek právneho štátu a začína ohrozovať samotn

Workshop Podnikateľské prostredie, korupcia, byrokracia

Dňa 16. apríla 2013 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop „Podnikateľské prostredie, korupcia, byrokracia“ za účasti ekonomických expertov z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry.

Workshop Verejné financie, ako ďalej

Dňa 12. novembra 2012 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop „Verejné financie, ako ďalej“ za účasti ekonomických odborníkov a analytikov z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry.

Workshop Ekonomické problémy Európskej únie v kontexte exekutívneho federalizmu: Je ekonomická budúcnosť Európy vo väčšej integrácii alebo vzájomnej súťaži jej členov?

Dňa 26. júna 2012 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop „Ekonomické problémy Európskej únie v kontexte exekutívneho federalizmu“ za účasti ekonomických odborníkov a analytikov z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry.

Seminár Politická kultúra ako výzva pre mladých ľudí v Európe

V dňoch 15.-16. októbra 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť a Európske liberálne fórum, s finančnou podporou Európskeho parlamentu a v spolupráci s Bratislavskou medzinárodnou školou liberálnych štúdií, zorganizovali seminár Politická kultúra ako výzva pre

Letná víkendová škola žurnalistiky

Dňa 2. júla 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy usporiadala seminár „Letná víkendová škola žurnalistiky“ pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o žurnalistiku alebo sú tvorcami školských

Workshop Slovensko, inovácie a konkurencieschopnosť

Dňa 27. apríla 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave usporiadala workshop „Slovensko, inovácie a konkurencieschopnosť“ za účasti liberálnych ekonomických expertov z akademickej, univerzitnej i súkromnej sféry.

Workshop Regulácia finančných trhov

Dňa 29. júna 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala workshop „Regulácia finančných trhov“ za účasti liberálnych ekonomických expertov z akademickej (SAV), univerzitnej (Ekonomická univerzita) i súkromnej sféry.

Workshop Finančná kríza, európsky dlhový kolaps, inovácie

Problematika gréckeho verejného dlhu, jeho dopad na euro a ďalší možný vývoj zaujíma mnohých ekonómov. Názory niektorých z nich sme zaznamenali počas okrúhleho stola Nadácie Liberálna spoločnosť dňa 18. mája 2010.

Seminár Vzťahy menovej a rozpočtovej politiky

Dňa 29. marca 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala seminár pre študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave „Vzťahy menovej a rozpočtovej politiky“. Bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ing. Martin Barto, CSc.

Nariman Behravesh: Spin-free Economics

Dňa 28.10.2009 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala seminár pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému využitia skúseností a ponaučení amerického prístupu k riešeniu vybraných ekonomických problémov na podmienky Slovenska, formou diskus

Seminár Finančná a hospodárska kríza

Dňa 7. apríla 2009 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala seminár pre študentov žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: Finančná a hospodárska kríza (genéza, súčasný stav, riešenia).

Workshop 29. apríla 2009

Dňa 29. apríla 2009 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala workshop k záverom knihy: Mark Zandi: Finančný šok "360° pohľad na implóziu subprime hypoték a ako zabrániť budúcej finančnej kríze"