Výročné správy

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2013

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť sa v roku 2013 sústredili najmä na tematické workshopy

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2012

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2012 reprezentujú dva workshopy, publikovanie elektronickej štúdie a pokračovanie projektu prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Fried

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2011

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2011 reprezentuje jeden workshop, tri semináre, udelenie Ceny za šírenie liberálnych hodnôt a pokračovanie projektu prevádzkovania vlastnej webovej stránky.

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2010

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2010 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy, udelenie ceny Talent roka 2009, udelenie Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2010 a pokračovanie projektu prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programov

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2009

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2009 reprezentuje jeden workshop, dva semináre, udelenie ceny Talent roka 2008, Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2009, a tiež nový projekt zriadenia a prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programov

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2008

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2008 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy a udelenie ceny Talent roka 2007 a Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2008. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedri

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2007

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2007 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy a udelenie ceny Talent roka 2006. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej repu

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2006

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2006 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy a udelenie ceny Talent roka 2005. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej repu

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2005

V priebehu roka 2005 členovia správnej rady nadácie prijali rozhodnutie o ukončení činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť, zdôvodnené aktuálnou situáciou, keď vzrastajúce nároky na administratívnu prácu (podvojné účtovníctvo, povinnosť každoročného auditu

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2003

V roku 2003 sa činnosť Nadácie Liberálna spoločnosť sústredila najmä na aktivity v rámci projektov Semináre, Workshopy a Prednášky osobností svetového liberalizmu. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2002

V rámci zosúladenia právnych pomerov nadácie s režimom zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka správna rada okrem iného prijala aj rozhodnutie o zmene názvu nadácie z pôvodného „Nadácia Inštitút liberálnych štúdií“ na nový názo

Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2004

V roku 2004 sa činnosť Nadácie Liberálna spoločnosť sústredila najmä na aktivity v rámci projektov Semináre, Workshopy a Prednášky osobností svetového liberalizmu. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-