Rozhovory

Interview s Ing. Mariánom Juskom, PhD., prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov SR

- pôsobíte v RÚZ takmer od jeho založenia, podniky ktoré zastupujete, pôsobia na Slovensku v určitom prostredí. Aké zmeny hodnotíte pozitívne a ktoré negatívne? Pozitívne hodnotím vybudovanie funkčnej trhovej ekonomiky z takpovediac nulovej východiskov

O príčinách dlhovej krízy v Európe a globálnych problémoch hovoríme s analytikom Máriom Blaščákom

V Európe sa vytvorí fiškálna únia. O príčinách dlhovej krízy v Európe a globálnych problémoch hovoríme s analytikom Máriom Blaščákom

Ivan Šramko: Euro je úspech, kríza je zlyhaním politikov

Veríte ešte v euro? Áno, verím. Keď mám povedať prečo, tak okrem iných dôvodov aj preto, lebo vývoj aj v čase krízy ukazuje, že euro aj v malých a otvorených ekonomikách, ako je Slovensko, pôsobí stabilizačne. Vždy bude existovať dilema, či vlastná mena