Úvahy, názory

Viliam Vaškovič:Nebezpečenstvo extrémiznu a posilňovanie autoritárstva

Nebezpečenstvo extrémizmu a posilnôvanie autoritárstva

Viliam Vaškovič: Viac solidarity, alebo zodpovednosti v eurozóne?

Viac solidarity, alebo zodpovednosti v eurozóne?

Slová a skutky akcionárov sa rozchádzajú

Volkswagen, Visteon, Johnson Controls, Getrag Ford, Peugeot Citroen, Kia Motors, Magneti Marelli, ZF Levice, ZKW Slovakia, Foxconn, Samsung Electronics, Sony, Embraco, LVD, AU Optronics, Whirlpool, Slovalco, Mondi SCP a ďalšie veľké firmy prinášajú na Slo

Viliam Vaškovič: Opakovanie - matka múdrosti

Finančná kríza, ktorá vznikla v USA a preniesla sa s rôznou intenzitou do všetkých kútov sveta, vyvolala neobyčajný pohyb vo vedomí rôznych spoločenských vrstiev, vystavila politické, podnikateľské a intelektuálne elity, ako

Marek Kálovec: Pomôže Európe decembrový summit?

Od začiatku projektu eura muselo byť viacerým európskym politikom a nejednému ekonómovi jasné, že spoločná mena je do dobrých časov. Mechanizmy, ktoré mali garantovať udržateľnosť politík vo fiškálnej sfére

Vladimír Bačišin: História nesplatenia dlhov štátmi

História nesplatenia dlhov štátmi, medziiným aj zahraničným veriteľom, má hlboké korene v dávnej histórii, v minulých storočiach. Príčiny štátnych defaultov, teda verejného vyhlásenia štátu ako dlžníka o tom, že nie je schopný vrátiť pôžičky, boli rôzne.

Vladimír Bačišin: Ekonometrická analýza zmien v hospodárskej politike

Laureátmi tohtoročnej Nobelovej ceny za ekonómiu (presnejšie Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela) sú dvaja americkí profesori. Thomas J. Sargent je z New York University a Christopher A. Sims z Princetonu.

Vladimír Bačišin: Suverénne fondy investujú po celom svete

Suverénny fond (Sovereign wealth fund = suverénny fond blahobytu) je štátny investičný fond, ktorého finančné aktíva pozostávajú z akcií, obligácií, majetku, drahých kovov a iných finančných nástrojov. Suverénne fondy (SF) investujú po celom svete a dnes

Gabriela Dováľová: Finančné zdroje – jediný zdroj na prekonanie chudoby?

Hodnota práce je v súčasnej spoločnosti vysoko vyzdvihovaná. Práca je dôležitou podmienkou dôstojnej existencie človeka. Okrem materiálneho prospechu mu prináša aj pocit sebarealizácie, spoločenskej užitočnosti a napomáha pri uspokojovaní jeho potrieb. Ok

Vladimír Bačišin: Strach z dlhovej krízy v eurozóne neprestal

Na európske kapitálové trhy sa vrátil strach z dlhovej krízy v eurozóne. Vysoký štátny dlh sa môže zvýšiť, pretože krajina potrebuje pomoc. V dôsledku toho väčšina svetových indexov minulý týždeň stratila 0,1 – 0,6 %. Pesimizmus posilnila aj štatistika z

Vladimír Bačišin: Japonské echo svetovej finančnej krízy

Svetová finančná kríza ponúka čoraz viac informácií na zamyslenie. Vzťahy, ktoré sa stali nemenné počas desiatich rokov, sa neočakávane menia, a nikto teraz nevie, čo robiť v týchto nových meniacich sa podmienkach. Charakteristickým príkladom tejto náhlej

Vladimír Baláž: Prečo potrebujeme poznatkovú ekonomiku?

Najčastejšie prívlastky používané v súvislosti so slovenskou ekonomikou sú „malá“ a „otvorená“. Obidva sú absolútne výstižné. Počtom obyvateľov je Slovensko ekvivalentné polovici veľkého Londýna a ekonomicky jednej londýnskej štvrti.

Vladimír Baláž: Ako čeliť demografickým výzvam: Pomôže imigrácia?

Starnutie populácie vyvoláva celý rad otázok. Tou najzákladnejšou určite je, kto bude živiť narastajúcu masu dôchodcov a ako sa klesajúci počet ľudí v produktívnom veku prejaví na schopnosti verejných financií zachovať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami

Barry Eichengreen: Fiškálne lži a vrtochy

V súčasnej globálnej debate o fiškálnej konsolidácii znejú výrazne dva prúdy.

George Soros: Nemecko musí uvažovať nad nepredstaviteľným

Nemecko bolo vždy stredobodom európskej integrácie. Jeho predstavitelia zvykli zdôrazňovať, že krajina nemá nezávislú zahraničnú, iba európsku politiku. Po páde železnej opony si jeho lídri uvedomili, že zjednotenie rozdeleného Nemecka sa nemôže udiať ina