Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt 2011

19. 11. 2011, Viera Gajová

V spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit dňa 15. novembra 2011 Nadácia Liberálna spoločnosť po štvrtý raz udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt. Jej držiteľom za rok 2011 sa stal novinár Peter Javůrek.

Peter Javůrek publikoval v roku 2011 okolo dvesto príspevkov v denníku Pravda. V nich preukázal vysokú mieru objektivity, čo je obzvlášť cenné najmä v čase, keď sa na nás valí kakofónia názorov rôznej kvality. Jeho komentáre citlivým, ale trefným spôsobom obnažujú dianie doma a v zahraničí. Zmysel pre argumentačnú šírku a predvídavosť posúvajú tieto príspevky na vysokú kvalitatívnu úroveň. Úvahy Petra Javůrka majú pevný základ v znalosti hodnôt liberálnej demokracie. Svedčia o tom jeho kritické pohľady na účelovo prijímané zákonodarstvo, vrátane ústavných zmien, či na partokratické správanie politických štruktúr - práve ono predstavuje veľké ohrozenie samotného systému liberálnej demokracie.  

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.