Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2010

10. 06. 2011, libspol

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2010 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy, udelenie ceny Talent roka 2009, udelenie Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2010 a pokračovanie projektu prevádzkovania vlastnej webovej stránky. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, ako aj vďaka príspevkom iných organizácií a príjmom z 2% daní fyzických a právnických osôb.

Workshopy

V nadväznosti na aktuálne diskutovanú tému gréckeho verejného dlhu, jeho dopadu na euro a ďalší možný vývoj v Európe Nadácia Liberálna spoločnosť v Bratislave dňa 18. mája 2010 usporiadala workshop na tému „Finančná kríza, európsky dlhový kolaps, inovácie“.

Odbornej diskusie pod vedením Ing. Viliama Vaškoviča sa zúčastnili slovenskí ekonomickí a finanční experti - Ing. Martin Barto, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska, Ing. Ladislav Vaškovič, predseda ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Ing. František Palko, štátny tajomník Ministerstva financií SR, Ing. Vladimír Baláž z Prognostického ústavu SAV a niekoľko mladých ekonómov z Ekonomickej univerzity.

V úvode Ing. Ladislav Vaškovič pripomenul príčiny hypotekárnej krízy v USA. V ďalších príspevkoch sa účastníci vyjadrovali k problémom ekonomickej krízy a záverom zdôraznili úlohu európskych inštitúcií, trhov, bánk v zmysle harmonizácie finančného dohľadu, vrátane aktivít Európskej komisie smerom k stimulácii ekonomiky.

Dňa 29. júna 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala workshop „Regulácia finančných trhov“ za účasti ekonomických expertov zo sféry akademickej (Slovenská akadémia vied), univerzitnej (Ekonomická univerzita) i súkromnej (nezávislí odborníci).

Podnetom k diskusii bola prezentácia predsedu ekonomického výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Ladislava Vaškoviča na tému regulácie finančných trhov. Jej sprísnenie totiž zároveň vyvoláva prílišnú byrokraciu a príliš centrálne riadenie trhov. Silné finančné skupiny majú napojenia na regulátorov (politikov), prostredníctvom ktorých manipulujú trhy. Regulácia tak oslabuje funkčnosť trhu, a napriek správnosti niektorých opatrení by regulácie by mali byť skôr uplatnené na politikov, nie na trhy.

Semináre

Dňa 29. marca 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť usporiadala seminár pre študentov Ekonomickej Univerzity v Bratislave „Vzťahy menovej a rozpočtovej politiky“. Bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ing. Martin Barto, CSc. vyhodnotil vyše ročný proces prijatia eura na Slovensku ako jeden z najpozitívnejších v rámci eurozóny vzhľadom na úspešnú technickú realizáciu, minimálny dopad inflácie (zanedbateľných 0,2%) a zladenie menovej politiky s eurozónou. Vďaka zdravému finančnému sektoru sa síce slovenských bánk globálna finančná kríza dotkla zanedbateľne a štát im nemusel prispievať, avšak do budúcna Európska únia bude pravdepodobne potrebovať harmonizovaný dohľad v tejto oblasti. Prezentácia vyprovokovala mnoho otázok zo strany mladých poslucháčov a vyvolala prínosnú viachodinovú diskusiu.

Liberal Chatroom

V roku 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť pokračovala v projekte prevádzkovania vlastnej webovej stránky www.libspol.eu za účelom prezentácie svojich aktivít aj na internete. Okrem toho do projektu bolo zainteresovaných niekoľko pravidelných prispievateľov, ktorých úvahy a komentáre k aktuálnym politickým a ekonomickým otázkam, prípadne zaujímavé preklady článkov zahraničnej tlače, boli na webovej stránke nadácie zverejnené.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

V roku 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť v spolupráci so spoločnosťami MAYA a OREO po siedmy raz udelila výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jej držiteľom a Talentom roka 2009 sa stala Táňa Pauhofová, členka Činohry Slovenského národného divadla, na pôde ktorého jej bola cena slávnostne odovzdaná dňa 22. júna 2010.

Cena Nadácie Liberálna spoločnosť za šírenie liberálnych hodnôt

V decembri 2010 Nadácia Liberálna spoločnosť po tretíkrát udelila Cenu za šírenie liberálnych hodnôt, tentokrát opäť v spolupráci spoločnosťou SLAVIA CAPITAL.

Zámerom projektu je oceniť autorov, ktorí svojou publikačnou činnosťou významne prispeli k popularizácii, rozvoju a uplatňovaniu liberálneho myslenia v rôznych oblastiach spoločenského života, a tým aj k podpore liberálnych hodnôt v záujme demokracie, tolerancie, kultúry, humanity a občianskej spoločnosti.

Držiteľom Ceny za šírenie liberálnych hodnôt za rok 2010 sa stal publicista Juraj Hrabko.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.