Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2007

27. 05. 2009, libspol

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2007 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy a udelenie ceny Talent roka 2006. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, príspevkom právnických (produkčná spoločnosť MAYA) a fyzických osôb, ako aj vďaka príjmom z 2% daní fyzických a právnických osôb.

Projekt 02 – Workshopy

Nadácia Liberálna spoločnosť zorganizovala dňa 27. 4. 2007 v Bratislave workshop „Vývoj verejných financií v strednodobom časovom horizonte“. Odbornej diskusie sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva financií SR František Palko, zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ekonomickí a finanční experti. Hlavným zámerom workshopu bolo prediskutovať makroekonomické efekty vývoja verejných financií, deklarované strednodobé priority štátneho rozpočtu, ako aj riziká vo vývoji rozpočtov územných samospráv.

Druhý workshop sa konal 30. 4. 2007 pod názvom „Zákonník práce a pružnosť trhu práce“ za účasti zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenského živnostenského zväzu, kancelárie Svetovej banky v Bratislave, bývalého ministra práce a sociálnych vecí SR, ako aj nezávislých ekonomických expertov. Cieľom diskusie bolo nájsť v novele Zákonníka práce reálne ekonomické pozitíva, či negatíva, a to aj napriek nejednoznačnosti interpretácií novely, ktorej prílišná byrokracia môže skomplikovať rast zamestnanosti na Slovensku.

Projekt 05 – Semináre

Nadácia Liberálna spoločnosť dňa 21. 5. 2007 usporiadala seminár pre študentov Ekonomickej univerzity pod názvom „Čo nám môže dnes povedať F. A. Hayek?“. Hlavnú prednášku predniesol známy český ekonóm a bývalý minister privatizácie doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc., prekladateľ diel F. A. Hayeka. Cieľom diskusného seminára bolo predstaviť slovenským študentom významnú úlohu Friedricha Augusta von Hayeka a objasniť jeho odkaz, aktuálny aj pre dnešnú liberálnu ekonómiu. Návšteva Tomáša Ježka sa stretla aj so záujmom médií, čoho výsledkom bolo jeho účinkovanie v relácii televízie TA3 a rozsiahle interview v prílohe denníka SME.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

V polovici roka 2007 Nadácia Liberálna spoločnosť už po štvrtý raz udelila výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jej držiteľkou a Talentom roka 2006 sa stala Petra Polnišová, herečka Divadla GUnaGU v Bratislave.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.