Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2006

27. 05. 2009, libspol

Aktivity Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2006 reprezentuje jeden seminár, dva workshopy a udelenie ceny Talent roka 2005. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, príspevku produkčnej spoločnosti MAYA a príjmom z 2% daní fyzických a právnických osôb.

Projekt 02 – Workshopy

Nadácia Liberálna spoločnosť zorganizovala 14. 6. 2006 v Bratislave workshop „Zhodnotenie doterajších skúseností z dôchodkovej reformy“. Odbornej diskusie sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národnej rady Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovne, nezávislí ekonomickí experti, dvaja bývalí ministri práce a sociálnych vecí SR a hosť z Českej republiky – poradca ministra práce a sociálnych vecí ČR pán Vít Samek. Hlavným zámerom workshopu bolo prediskutovať základné princípy systému dôchodkového zabezpečenia, návrhy konkrétnych zmien vo vzťahu k riešeniu deficitu Sociálnej poisťovne, nutnosť zachovania trojpilierového systému a prípadné alternatívne možnosti riešenia dôchodkového zabezpečenia.

Druhý workshop sa konal 31. 10. 2006 pod názvom „Charakter verejnoprávnej televízie“ za účasti zástupcov verejnoprávnych aj súkromných televízií a mediálnych expertov. Závery diskusie potvrdili nezastupiteľné miesto verejnoprávnych médií ako záruky vyváženosti a ochrany voči bulvarizácii mediálneho priestoru.

Projekt 05 – Semináre

Nadácia Liberálna spoločnosť podporila projekt Divadelného ústavu a Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko na usporiadanie medzinárodnej konferencie pod názvom „Princíp „arm´s length“ – nepolitické spravovanie kultúry?“ (4. 4., 100 účastníkov). Anglický termín „arm’s length“, ktorý je možné doslovne preložiť ako „na dĺžku ruky“, charakterizuje okrem iného spôsob správy verejných záležitostí, pri ktorom vláda deleguje isté svoje právomoci na politicky nezávislé inštitúcie, či agentúry, aby zaručila, že programy a rozhodnutia týchto organizácií budú oddelené od momentálnych politických záujmov a vnútorného politického tlaku v ústredných orgánoch štátnej správy. Tento princíp sa najčastejšie používa pri financovaní kultúry, ktorá je progresívna len vtedy, ak si zachová slobodu prejavu a nie je priamo politicky ovplyvňovaná. Spôsob financovania kultúry prostredníctvom takýchto agentúr, veľmi často známych pod názvom Arts Councils (umelecké rady), je prakticky normou vo všetkých rozvinutých krajinách a má priamy súvis s kvitnúcim kultúrnym sektorom. Princíp „arm’s length“ umožňuje vláde financovať kultúru a umenie bez priameho riadenia celého procesu momentálnou vládnou garnitúrou. Arts Council však ostáva vláde priamo zodpovedný za svoju činnosť a hospodárenie prostredníctvom príslušných legislatívnych procedúr. Základným cieľom konferencie bolo za pomoci významných odborníkov a osobností zo zahraničia predstaviť slovenskej odbornej aj širšej verejnosti a politickým zástupcom uvedený model financovania kultúrneho sektora v jeho rôznych podobách, v akých sa realizuje v krajinách západnej Európy (Veľká Británia, Holandsko, Nórsko), ale aj v susedných krajinách (Maďarsko). Diskusia sa týkala najmä viaczdrojového financovania kultúry a delegovania správnych a finančných právomocí v kultúre na politicky nezávislé orgány. Konferenciu otvorila Zora Jaurová, riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko - národnej agentúry grantového programu Európskej únie Kultúra 2000, ktorá v súčasnosti pôsobí ako samostatná kancelária v rámci Divadelného ústavu v Bratislave. So zaujímavými príspevkami v priebehu dňa vystúpili riaditeľ Arts Council z Nórska pán Ole-Jacob Bull, riaditeľ oddelenia rozvoja a komunikácie Arts Council North-West z Veľkej Británie pán Anthony Preston, zástupca generálneho riaditeľa pre umenie Ministerstva vzdelávania, kultúry a vedy Holandska pán Aad Hogervorst a riaditeľ Národného kultúrneho fondu z Maďarska pán László Harsányi. Súčasťou konferencie bol aj slávnostný koncert medzinárodnej hudobnej formácie Miracoulous Meetings v Slovenskej filharmónii, organizovaný Maďarským inštitútom v Bratislave.

Výročná cena Nadácie Liberálna spoločnosť Talent roka

V polovici roka 2006 Nadácia Liberálna spoločnosť už po tretí raz udelila výročnú cenu Talent roka, určenú talentovanej mladej hereckej osobnosti za mimoriadny umelecký výkon v danom roku. Jej držiteľkou a Talentom roka 2005 sa stala Zuzana Kanócz, členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.