Prehľad činnosti Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2002

27. 05. 2009, libspol

I. Zmena názvu nadácie

V rámci zosúladenia právnych pomerov nadácie s režimom zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka správna rada okrem iného prijala aj rozhodnutie o zmene názvu nadácie z pôvodného „Nadácia Inštitút liberálnych štúdií“ na nový názov „Nadácia Liberálna spoločnosť“.

II. Prehľad činnosti

Nadácie Liberálna spoločnosť v roku 2002 V roku 2002 sa činnosť Nadácie Liberálna spoločnosť sústredila najmä na vzdelávacie aktivity v rámci projektu Semináre. Programové ciele nadácie bolo možné realizovať vďaka finančnej podpore z Friedrich-Naumann-Stiftung.

Schválený plán činnosti nadácie v tomto roku stanovil nasledujúce tematické okruhy:

  • ženy v politike
  • politické vzdelávanie Rómov – voľby 2002
  • mladí liberáli a Európa

Projekt 05 - Semináre

V roku 2002 pokračovala spolupráca s občianskymi združeniami Spoločnosť liberálnych žien a Klub podnikateľov Rómov v SR, tentokrát zameraná na nadchádzajúce parlamentné i komunálne voľby.

Spoločnosť liberálnych žien začiatkom roka zorganizovala v Bratislave seminár na tému „Ženy v politike“ (8. 2., 18 účastníčok) s cieľom podporiť účasť žien v aktívnej politike. Okrem analýzy postavenia žien v politickom živote na Slovensku i v zahraničí, vrátane jeho rôznych legislatívnych riešení, seminár ponúkol zaujímavé osobné skúsenosti členiek z ich niekoľkoročného pôsobenia v komunálnej politike.

V znamení príprav na voľby sa niesol aj dvojdňový seminár Klubu podnikateľov Rómov v SR, ktorý sa uskutočnil vo Zvolene pod titulom „Politické vzdelávanie Rómov – voľby 2002“ (27. - 28. 3., 58 účastníkov). Hlavné príčiny neúspechu rómskych kandidátov v regionálnych voľbách koncom minulého roka, najmä rozštiepenie voličského potenciálu Rómov v množstve drobných politických strán a nízka úroveň vzdelania väčšiny Rómov, boli vyhodnotené ako dôležité ponaučenie pre prípravu do tohtoročných parlamentných i komunálnych volieb. V rámci nej je potrebné pokračovať v zjednocovaní Rómov na Slovensku a vo zvyšovaní ich vzdelanosti, zdôrazňujúc hlavnú myšlienku dôležitosti účasti Rómov na riešení vlastných problémov.

Vrcholnou tohtoročnou akciou v oblasti vzdelávania mladých liberálov bola už tretia medzinárodná konferencia mladých liberálov, ktorá sa pod názvom „Perspektívy liberalizmu v novej Európe“ uskutočnila v Bratislave dňa 7. 6. za účasti 83 mladých ľudí zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska. Účastníkov konferencie v úvode pozdravil podpredseda Medzinárodnej federácie liberálnej mládeže a zároveň zástupca švajčiarskych mladých liberálov Martin Kuhn. Spomedzi zahraničných hostí ďalšie vystúpenia patrili predsedovi rakúskeho Liberales Forum Alexandrovi Zachovi, Dorottyi Veress z maďarského Zväzu slobodných demokratov, predsedovi českých Mladých liberálov Milanovi Damborskému a už tradične Josefovi Šímovi z Liberálního institutu z Prahy.

Projekt 07 - Knižnica

Do knižnice nadácie pribudlo 21 nových titulov, získaných darom, prípadne výsledkov publikačnej činnosti nadácie. Celý fond ku koncu roka 2002 predstavoval 718 diel, vrátane odborných periodík, tlačovín aj nepublikovaných odborných textov.

Projekt 08 - Vydavateľská a publikačná činnosť

V spolupráci so Spoločnosťou liberálnych žien boli v zborníku publikované príspevky zo seminára „Ženy v politike“. V tomto roku sa nadácii tiež podarilo realizovať druhé vydanie slovenského prekladu knihy Detmara Doeringa „Liberalizmus – pokus o slobodu“.

naspäť

K článku nebola pridaná žiadna fotogaléria.

K článku nie je pridané žiadne video.